Warmtepompen verminderen broeikasgasuitstoot door efficiënte, hernieuwbare verwarming te produceren, waardoor afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt en milieu-impact vermindert.