• Power Solar Energy

  Wat we doen

  Wat we doen

  Power Solar Energy ontwikkelt zonne-energieprojecten op land, daken, kassen, water en parkeergarages door heel Nederland.
  Voor elk project zoeken we naar de beste oplossing specifiek voor uw situatie. We kunnen bijvoorbeeld grondposities kopen of huren, zoeken naar manieren om zonne-energie te combineren met landbouw en we zorgen er altijd voor dat het project goed past binnen het bestaande landschap.

  Dit doen we samen met onze partners, maar vooral met u als dak- of grondeigenaar.

  Elk project volgt de onderstaande stappen:

  1. Eerste contact: onze adviseurs gaan graag met u in gesprek om te kijken welke oplossingen geschikt zijn.
  2. Ontwikkeling: we nemen contact op met alle relevante partijen (zoals de netbeheerder, de gemeente, de lokale gemeenschap), doen technisch onderzoek en maken een ontwerp voor een zonneproject dat de wensen van alle partijen integreert.
  3. Subsidieaanvraag: wij regelen alles voor de SDE++ subsidieaanvraag en dienen deze in. U hoeft hier niets voor te doen.
  4. Constructie: we bouwen het zonneproject met hoogwaardige materialen. De kwaliteit wordt gegarandeerd door externe partijen en de zonne-installaties zijn verzekerd door Allianz.
  5. Energieproductie: eenmaal gebouwd zal het project groene zonne-energie opwekken. Power Solar Energy houdt de projecten gedurende de gehele levensduur in eigen portefeuille en verkoopt ze niet door aan een externe partij.
  6. Demontage: aan het einde van de looptijd van onze overeenkomst zorgen wij ervoor dat het project wordt afgebroken en het dak of de grond weer in originele staat wordt opgeleverd. Voor deze kosten wordt gedurende de looptijd van het project geld op een speciaal daarvoor aangemaakte spaarrekening gestort.

  Volledig proces

  Power Solar Energy is verantwoordelijk voor het complete traject en zorgt ervoor dat u als dak- of grondeigenaar zelf geen actie hoeft te ondernemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen en blijven te allen tijde bereikbaar voor eventuele vragen of opmerkingen.